• Home
  • »
  • Privacy verklaring

Privacy verklaring

Voor Huiszelfverkoop.nl is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Huiszelfverkooop.nl zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Huiszelfverkoop.nl zal geen persoonsgegevens aan derden verstrekken, zonder schriftelijke toestemming van de persoon in kwestie. Wanneer u via Huiszelfverkoop.nl een bericht stuurt, zal hierbij uw naam, E-mailadres en telefoonnummer (wanneer opgegeven) aan de ontvanger worden getoond. De gegevens die worden opgeslagen hebben als doel koper en verkoper bij elkaar te brengen. Uw persoonsgegevens worden voor geen enkel ander doel gebruikt. Enkel bij een justitieel verzoek naar informatie kunnen er gegevens worden verstrekt zonder (schriftelijke) toestemming van de persoon in kwestie.

Huiszelfverkoop.nl kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Huiszelfverkoop.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de inhoud op Huiszelfverkoop.nl

Hoewel Huiszelfverkoop.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Huiszelfverkoop.nl niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet worden verzonden.

Cookies
Huiszelfverkoop.nl maakt enkel gebruik van functionele cookies. Hierbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies uitzetten via uw browser, maar dit heeft tot gevolg dat u niet kunt inloggen wanneer u een account heeft bij Huiszelfverkoop.